کرنش در برابر اصحاب قدرت؛ فشار بر اقشار ضعیف
کرنش در برابر اصحاب قدرت؛ فشار بر اقشار ضعیف
فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در واکنش به حوادث روستای ابوالفضل اهواز گفته است، معمولا با اقشار ضعیف تفاهم می‌کنیم / این چه تفاهمی است که مردم بی نوای این روستا را با بدترین شیوه بی سرپناه کردید؟ / او در مواجهه با قدرت مندان کرنش کرده و حالا توان خود را جهت فشار بر اقشار ضعیف به کار گرفته است

گفتارنامه: فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در واکنش به حوادث روستای ابوالفضل اهواز گفته است، این بنیاد روحیه بگیر و ببند ندارد؛ معمولا با اقشار ضعیف تفاهم می‌کنیم

این چه تفاهمی است که مردم بی نوای این روستا را با بدترین شیوه بی سرپناه کردید؟

فتاح که پس از افشاگری در خصوص املاکی که در اختیار اصحاب قدرت است وادار به عذرخواهی و پس گرفتن اظهارات اش شد، چطور اقدامات روزهای گذشته در روستای ابوالفضل اهواز را توجیه می کند؟

او در مواجهه با قدرت مندان کرنش کرده و حالا توان خود را جهت فشار بر اقشار ضعیف به کار گرفته است

اگر فتاح ادعای انقلابی بودن دارد، شاید فراموش کرده صاحبان اصلی این انقلاب، مستضعفان هستند