یکه تازی کرونا و چند دستگی در دولت
یکه تازی کرونا و چند دستگی در دولت
چه اطلاعاتی از سوی کدام افراد و نهادها تا این اندازه متناقض به رئیس جمهور داده می شود که وی در نگاه مردم این قدر بی اطلاع از اوضاع مملکت به نظر بیاید؟!

گفتارنامه: کرونا ویروس متاسفانه اکثر استان های کشور را درگیر خود کرده و شیوع بسیار گسترده ای در ایران داشته است.

اقتصاد در شب عید با ضربات جدی مواجه شده و مردم درمانده با ترس و واهمه گذران زندگی می کنند.

در این شرایط بحرانی، دولت باید به عنوان یک نهاد یکپارچه و هماهنگ در راستای مقابله با کرونا ویروس عمل نماید، حال آن که آنچه مشاهده می شود چند دستگی و عدم هماهنگی در دولت است.

گواه این امر نامه تند و انتقاد آمیز وزیر بهداشت علیه وزیر صنعت، معدن و تجارت است که او را به عوام فریبی متهم کرده و از شبکه درهم تنیده احتکار ماسک سخن به میان می آورد که در پس پرده، دست های پشت پرده دولتی را هدف قرار می دهد.

متاسفانه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تشکیل شده اما تنها کاری که انجام نمی شود، مدیریت کروناست!

از یک سو وزارت بهداشت بر ضرورت سفر نرفتن مردم حتی در ایام نوروز تاکید می نماید، از سوی دیگر برخی در مجلس و دولت به دنبال اختصاص ۶۰ لیتر بنزین برای هر کارت سوخت در ایام نوروز هستند و این ترغیب مردم به سفر رفتن است.

از طرفی رئیس جمهور هفته گذشته اعلام می کند کرونا کنترل شده و از شنبه همه روال ها عادی خواهد بود، از طرف دیگر وزیر بهداشت و سخنگوی دولت این هفته و روزهای آینده را بسیار سخت و دشوار قلمداد کرده و تعطیلی ها را تمدید نموده اند.

سوال این است که چه اطلاعاتی از سوی کدام افراد و نهادها تا این اندازه متناقض به رئیس جمهور داده می شود که وی در نگاه مردم این قدر بی اطلاع از اوضاع مملکت به نظر بیاید؟!

این ناهماهنگی و چند دستگی در دولت کاملا به ضرر مردم تمام شده است.

به نظر می رسد دولت در مدیریت بیماری کرونا ویروس عملا ناتوان بوده است.