آرزوهایی که دود شدند
آرزوهایی که دود شدند
حالا آرزوی آنان، صرفا تامین مایحتاج روزانه زندگی خواهد بود.

گفتارنامه: امسال دریافتی ماهانه یک کارگر متاهل با یک فرزند حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان است.

او چند سال باید کار کند تا بتواند یک دستگاه قهرمان ملی تصادفات یا همان پراید ۹۰میلیونی را تهیه کند؟!

در ادامه دود شدن آرزوی خرید مسکن، رویای خرید خودرو هم برای بخش عظیمی از مردم کشور دود شد و به هوا رفت.

حالا آرزوی آنان، صرفا تامین مایحتاج روزانه زندگی خواهد بود.

آرزوهایی که دود شدند | قیمت پراید و دستمزد کارگران
آرزوهایی که دود شدند | قیمت پراید و دستمزد کارگران