بازیابی اعتبار اصلاحات با سید حسن خمینی ؟
بازیابی اعتبار اصلاحات با سید حسن خمینی ؟
برخی اصلاح طلبان فکر می کنند با عنوان کردن نام سید حسن خمینی، می توانند اعتبار از دست رفته خود را بازیابی نمایند.

گفتارنامه: برخی پیش بینی های بی پایه از احتمال نامزدی سید حسن خمینی از طرف اصلاح طلبان حکایت دارد.

اصلاح طلبان پیش از ورود به انتخابات ۱۴۰۰ باید پاسخگوی عملکرد دولت تحت حمایت خود، فراکسیون امید مجلس دهم و همچنین شورای شهر باشند.

عملکردی که اصلا نتوانست مردم را راضی نماید.

برخی اصلاح طلبان فکر می کنند با عنوان کردن نام سید حسن خمینی، می توانند اعتبار از دست رفته خود را بازیابی نمایند.