چین بر فراز اروپا
چین بر فراز اروپا
چین را یک رقیب استراتژیک برای اروپا می‌دانم که یک مدل استبدادی را برای اداره جامعه نمایندگی می‌کند و می‌خواهد قدرتش را گسترش دهد و جایگزین ایالات متحده به عنوان یک قدرت پیشرو شود

گفتارنامه:‌ موج خرید شرکت‌های اروپایی توسط چین با شیوع ویروس کرونا شکل گرفته است.

سیاست مداران اروپایی هشدار داده اند اتحادیه اروپا باید ممنوعیت‌هایی را علیه شرکت‌های چینی به اجرا بگذارد تا مانع از آن شود که سرمایه‌گذاران چینی بتوانند شرکت‌هایی را که در این قاره به دلیل شیوع کرونا دچار بحران مالی شده‌اند، تصاحب کنند.

چین بر فراز اروپا | موج خرید شرکت‌های اروپایی توسط چین با شیوع ویروس کرونا شکل گرفته است
چین بر فراز اروپا | موج خرید شرکت‌های اروپایی توسط چین با شیوع ویروس کرونا شکل گرفته است

یکی از سیاستمداران آلمانی در این رابطه می گوید: “شاهد آن هستیم که شرکت‌های چینی، که تا حدودی نیز از حمایت مالی دولتشان برخوردارند، بطور فزاینده‌ای در تلاشند تا شرکت‌های اروپایی را که به دلیل شیوع کرونا دچار بحران مالی شده‌اند و به بهای ارزانی واگذار می‌شوند، بخرند”.

“چین از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزرگترین رقیب ما در آینده خواهد بود… من چین را یک رقیب استراتژیک برای اروپا می‌دانم که یک مدل استبدادی را برای اداره جامعه نمایندگی می‌کند و می‌خواهد قدرتش را گسترش دهد و جایگزین ایالات متحده به عنوان یک قدرت پیشرو شود”.