شمارش معکوس استعفا
شمارش معکوس استعفا
عملکرد بسیار ضعیف و ناکارآمد محمدرضا عارف باعث شده درخواست های پشت پرده و علنی از او جهت استعفا از ریاست شورای عالی اصلاح طلبان روز به روز بیشتر می شود.

گفتارنامه: پس از استعفای عبدالواحد موسوی لاری از نائب رئیسی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان که به نظر می رسد در واکنش به انتقادات از عملکرد این شورا بوده است، درخواست های پشت پرده و علنی از محمدرضا عارف جهت استعفا از ریاست شورای عالی اصلاح طلبان روز به روز بیشتر می شود.

در همین راستا محمدصادق جوادی حصار تحلیلگر اصلاح طلب در این خصوص اعلام کرد که پس از موسوی لاری، عارف نیز استعفا بدهد.

محمدرضا تاجیک از نظریه پردازان اصلاح طلب نیز انتقادات بسیار تندی به شعسا مطرح کرده و گفته است:

«شورای‌عالی اصلاح‌طلبی از همان آغاز شورایی برای شور ‌نکردن، برای عالی نبودن و برای اصلاح‌طلب نبودن بوده است.»

 تاجیک مهم‌ترین تغییر برای این شورا را «تعطیلی» آن می‌داند و در ادامه گفته است: «در درون اين شورا، از همان آغاز «شوراها» برپا بود و بازي زباني هفتادودو گروه و حزب و شخصيت. بنابراین از همان آغاز در پس و پشت هر تصميم و تدبير، هر ورود (عضويت) و خروجي (عدم عضويت)، هر موضع و مواضعي، هر استراتژي و تاکتيکي، هر ائتلاف و انفصالي و بالاخره هر دم و بازدمي، نوعي تنازع قدرت و بقا نقش بازي مي‌کرد».

بنابر آن چه گفته شد اصلاح طلبان عملکرد عارف در جایگاه رئیس فراکسیون امید مجلس و همچنین ریاست شورای عالی اصلاح طلبان را بسیار ضعیف و ناامید کننده قلمداد کرده اند.

حالا شمارش معکوس برای استعفای محمدرضا عارف و تغییرات اساسی در نگرش و روش اصلاح طلبان آغاز شده است.

تغییراتی که به نظر می رسد تمام جریانات و احزاب و شخصیت های تاثیرگذار جبهه اصلاحات به آن اهتمام داشته و تاکید دارند اما نحوه مواجهه آن ها با این تغییرات و این که در قالب چه گفتمان و دستیابی به چه راهبردی باشد، اختلافات جدی وجود دارد.

تقابل دو حزب کارگزاران و اتحاد ملت در روزهای اخیر در همین راستا تعریف می گردد.

درخواست های پشت پرده و علنی از محمدرضا عارف جهت استعفا از ریاست شورای عالی اصلاح طلبان روز به روز بیشتر می شود