استعفای مبهم
استعفای مبهم
این استعفا نشان دهنده این واقعیت است که این شورا در سال های اخیر نه تنها انتظارات بدنه اصلاحات را برآورده نکرد بلکه مدیریت ضعیف و منفعلانه ای داشت .

گفتارنامه: به نظر می رسد استعفای موسوی لاری از نائب رئیسی شورای عالی اصلاح طلبان در واکنش به انتقادات و اعتراضات به عملکرد محمدرضا عارف رئیس این شورا باشد.

این استعفا نشان دهنده این واقعیت است که این شورا در سال های اخیر نه تنها انتظارات بدنه اصلاحات را برآورده نکرد بلکه با مدیریت ضعیف و منفعلانه ای که داشت بر پیکره این جریان چنان آسیبی زد که به این زودی ها جبران نخواهد شد.

استغفای موسوی لاری
استغفای موسوی لاری