تحرکات قالیباف
تحرکات قالیباف
شهردار سابق تهران بر خلاف چند ماه گذشته بابت ریاست اش بر مجلس آینده اطمینان خاطر کامل ندارد.

گفتارنامه: به نظر می رسد سنگ اندازی ها جهت تصدی کرسی ریاست پارلمان یازدهم توسط قالیباف هر روز بیشتر می شود.

شهردار سابق تهران بر خلاف چند ماه گذشته بابت ریاست اش بر مجلس آینده اطمینان خاطر کامل ندارد.

او رقبای قدرتمندی از پایداری گرفته تا مدیران احمدی نژادی پیش روی خود می بیند.

اخبار واصله حاکی از آن است که محمدباقر قالیباف از شمال شرق تا جنوب غرب، از خوزستان تا خراسان به سفر رفته تا در دیدارهای غیر علنی با نمایندگان منتخب برای تصاحب کرسی ریاست مجلس لابی کند.