ناگفته های وزیر بهداشت!
ناگفته های وزیر بهداشت!
شواهد و قرائن نشان می دهد مجموعه نظام تصمیم گیر کشور هیچ سیاست و راهبردی برای برون رفت از این شرایط ندارد.

گفتارنامه: وزیر بهداشت گفت اگر فشار بیاورند، ناگفته‌ها را می‌گویم.

نمکی از نیروهای مسلح، صدا و سیما، سازمانهای مردم نهاد و خیرین، روحانیت و استاندارها جهت همکاری تشکر صمیمانه کرد اما هیچ نامی از وزارتخانه ها و دولت به میان نیاورد.

آن چه که مشخص است میان وزارت بهداشت و مجموعه دولت بر روی مدیریت بحران کرونا اختلافات عمیقی در چند ماه گذشته ایجاد شد.

کار به جایی رسید که وزیر بهداشت استعفا داد اما پذیرفته نشد هر چند مجبور به تکذیب استعفا هم شد.

وزیر بهداشت سعید نمکی Goftarname.ir
سعید نمکی پس از استعفای قاضی زاده هاشمی در عنوان وزیر بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت دلیل بازگشایی ها را اقتصادی می داند که پیش از کرونا هم کشش و ظرفیت نداشت.

این موضوع مهمی است که اقتصاد ایران دیگر تحمل فشارهای مضاعف ندارد و تا همین الان نیز طبقه متوسط اقتصادی را به سقوط به طبقه مستضعف هدایت کرده و مستضعفین نیز اوضاع شان روز به روز بدتر و ندارتر می شود.

شواهد و قرائن نشان می دهد مجموعه نظام تصمیم گیر کشور هیچ سیاست و راهبردی برای برون رفت از این شرایط ندارد.

این که شرایط و وضعیت موجود تا چه زمانی قابل دوام است با ابهام جدی مواجه است اما کارشناسان امر تداوم اوضاع نا‌به‌سامان فعلی را غیر ممکن می دانند.