چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹ Wednesday, 2 December , 2020
بایگانی‌های حزب اتحاد ملت - پایگاه خبری تحلیلی گفتارنامه
احیای جناح چپ اصلاحات 22 اردیبهشت 1399
ویژه گفتارنامه

احیای جناح چپ اصلاحات

روح حاکم بر بیانیه حزب اتحاد ملت اگر به صورت نظری وعملی نیز تداوم یابد، می تواند آغاز احیای جناح چپ اصلاحات باشد؛ آغاز بازگشت اصلاحات به جامعه.

نورانی نژاد: اصلاح طلبان سازش گرا یا مقاومت گرا هستند 09 اردیبهشت 1399
طیف شناسی جناح اصلاحات در گفت و گوی سخنگوی حزب اتحاد ملت با گفتارنامه

نورانی نژاد: اصلاح طلبان سازش گرا یا مقاومت گرا هستند

حزب کارگزاران قائل به کوتاه آمدن و سازش با قدرت است / دوگانه اصلاح طلبانِ لیبرال و اصلاح طلبان سوسیال کاذب است / تقسیم بندی اصلاح طلبان به پارلمانتاریست ها و جامعه محور ها واقع نماتر است / پارلمانتاریست ها در مواجهه با نیروهای ضد اصلاحات، به دو دسته مقاومت گرا و سازش گرا تقسیم می شوند / آقای تاج‌زاده یک اصلاح‌طلب پارلمانتاریستِ مقاومت گراست/ آقای کرباسچی پارلمانتاریستِ سازش گراست/ حزب اتحاد ملت در مقایسه با حزب کارگزاران وفاداری بیشتری نسبت به ارزش های لیبرالیسم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد

رای اصلاح طلبان به روحانی، رای به موقعیت بود نه شخص / دولت حاضر به قبول و تصحیح اشتباه نیست/ متاسفانه برخی اصلاح طلبان هیچ موضعی نمی گیرند  12 بهمن 1398
محمد کیانوش راد در گفت و گو با گفتارنامه:

رای اصلاح طلبان به روحانی، رای به موقعیت بود نه شخص / دولت حاضر به قبول و تصحیح اشتباه نیست/ متاسفانه برخی اصلاح طلبان هیچ موضعی نمی گیرند 

نشنیدن و بی نتیجه ماندن اعتراضات، به سرخوردگی و سرخوردگی به خشم، خشم به تنفر، و تنفر به انتقام وخشونت کشانده می شود. این سیری خطرناک و پر هزینه و آسیب برای جامعه ایران است. هم حاکمیت و هم مردم و هم ایران، از ادامه این ‌وضعیت متضرر خواهد شد.