جمعه, ۱۹ خرداد , ۱۴۰۲ Friday, 9 June , 2023
بایگانی‌های سفره های زیر زمینی - پایگاه خبری تحلیلی گفتارنامه
فرونشست زمین، مرگ خاموش زمین/ آرزو سلامت نیا دکترای محیط زیست ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

فرونشست زمین، مرگ خاموش زمین/ آرزو سلامت نیا دکترای محیط زیست

متاسفانه در کشور ما همواره شاهد بوده ایم که در فرایند استقرار کاربری ها و توسعه ، شایستگی های های منطقه ای ، بایستگی های اقلیمی با توجه به متعلق های بنیادین آمایش سرزمین صورت نگرفته و بحران هایی مانند فرونشست زمین بر کارکردهای ضدتوسعه ای و یا کم دستاوردبودن برنامه های توسعه ای در زمینه توسعه پایدار دلالت دارد.