شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
بایگانی‌های شورش در کنگره - پایگاه خبری تحلیلی گفتارنامه
کنگره در آتش 20 دی 1399
ویژه گفتارنامه

کنگره در آتش

پوپولیست‌های اقتدارگرایی که به هیچ قیمت حاضر به پذیرش شکست نیستند و نهادها و فرآیندهای دموکراتیک صرفا ابزاری برای پیشبرد اهداف‌شان با کسب مشروعیت سیاسی است