احمدی‌نژاد؛ درونِ بیرونِ نظام سیاسی
احمدی‌نژاد؛ درونِ بیرونِ نظام سیاسی
احمدی‌نژاد اما در یک دهه گذشته قصد داشت با سخنان، مصاحبه‌های حاشیه‌ساز و اقدامات‌اش، خود را برای جامعه بازتعریف کند و خود را نماینده مردم معترضی که اساسا هیچ تعلقی به جریان‌های سیاسی نداشتند، معرفی نماید.

گفتارنامه: سید محسن امامی‌فر_سردبیر: احمدی‌نژاد باز هم کاندید شد در حالی که نظام سیاسی هرگز به عقب بازنمی‌گردد.

حکومت از سال ۹۲ به گونه‌ای سیاست‌های خود را در مواجهه با احمدی‌نژاد طراحی کرده که وی “درونِ بیرونِ نظام سیاسی” باشد که هم بتوانند او را کنترل کنند و هم هیچ مسئولیت اجرایی را نتواند در اختیار بگیرد‌.

احمدی‌نژاد اما در یک دهه گذشته قصد داشت با سخنان، مصاحبه‌های حاشیه‌ساز و اقدامات‌اش، خود را برای جامعه بازتعریف کند و خود را نماینده مردم معترضی که اساسا هیچ تعلقی به جریان‌های سیاسی نداشتند، معرفی نماید.

تا حدودی هم موفق بود و اگر در انتخابات هم بر فرض محال، تایید صلاحیت شود، رای اول را کسب خواهد کرد.

هرچند طبقه متوسط فرهنگی و نه اقتصادی، هیچ اقبالی به وی نخواهد داشت.

به هر تقدیر بهتر آن است که بدون هیچ واهمه‌ای، همه سلایق سیاسی بتوانند در انتخابات شرکت کنند تا شاید اندکی از بدبینی مردم کاسته شود.

آدرس تلگرام و اینستاگرام سردبیر: sm_emamifar@

https://www.instagram.com/p/C7wL3YzMRNd/?igsh=MW82dGh4ejRxajFvdw==