تماشا کنید: بازی جدید تزار علیه برجام!
تماشا کنید: بازی جدید تزار علیه برجام!
پوتین که از او به عنوان تزار جدید روسیه یاد می‌شود، در دقیقه ۹۰ مذاکرات برجامی، زیر میز بازی زد

گفتارنامه: تزار منافع ایرانیان را به خطر انداخته است. آیا ایران در زمین روسیه بازی خواهد کرد؟