فساد مافیای کنکور
فساد مافیای کنکور
سرنوشت صدها هزار جوان بازیچه مافیای کنکور خواهد بود. مافیایی که شاید فساد عینی اقتصادی نداشته باشد اما اینکه آینده جوانان کشور را به گروگان بگیرد جز ارتکاب فساد مطلق، عنوانی ندارد.

گفتارنامه: در طول سال‌های گذشته کارشناسان آموزشی، نمایندگان مجلس و حتی مسئولان آموزش و پرورش بر ضرورت حذف کنکور و تعیین شیوه کارآمدتری برای انتخاب داوطلبان ورود به دانشگاه تاکید کرده اند اما هربار موسسات آموزشی و انتشاراتی کنکور که وزیر سابق آموزش‌وپرورش عنوان مافیای کنکور را به آنان داده بود با لابی های گسترده، مانع این امر شده اند.

«هم اکنون یک سفره‌ای به‌ نام کنکور باز است که افراد و موسسات از این سفره ۱۵ هزار میلیارد تومانی بهره می‌برند. کسانی که دور این سفره نشسته‌اند نمی‌گذارند شما این سفره را جمع کنید. این آدم‌ها حرفه‌ای شده‌اند آنها بلدند چگونه با شخص شما و کار شما دشمنی کنند و شما را زمین بزنند در حالی که هیچ کس آنها را نمی‌بیند.»

این سخنان را حمید بطحایی وزیر سابق آموزش‌وپرورش گفته است.

به نظر می‌رسد باید اراده‌ای جامع و فراتر از دولت به عنوان تصمیم و اراده نظام در تمام دستگاه های مسئول ایجاد شود تا وضعیت کنکور سامان یابد در غیراین صورت، زور مافیای کنکور آن‌قدر زیاد است که به خاطر منافع اقتصادی سرشارش اجازه حذف کنکور را نخواهد داد.

در این میان، سرنوشت صدها هزار جوان بازیچه مافیای کنکور خواهد بود. مافیایی که شاید فساد عینی اقتصادی نداشته باشد اما اینکه آینده جوانان کشور را به گروگان بگیرد جز ارتکاب فساد مطلق، عنوانی ندارد.

فسادی مستتر که پیامدهای آن، بسیاری از جوانان را به تباهی کشانده است.