وزیر سیاست‌باز
وزیر سیاست‌باز
پرواضح است نمکی با سیاست‌بازی می‌خواهد جایگاهی در دولت آینده که احتمال قریب به یقین در اختیار اصولگرایان است، به دست بیاورد.

گفتارنامه: وزیر بهداشت در واکنش غیرمستقیم به اظهارات رئیس جمهور که از مقامات وزارت بهداشت انتقاد کرده بود گفت: “در زمینه حرف غیرکارشناسی، اگر انتظار تک صدایی داریم، اشتباه است؛ من نمی‌توانم با سلامت مردم مصالحه کنم. سیاست‌باز نیستیم؛ بلدیم اما اهلش نیستیم. از روزی می‌ترسم که مردم ما را قبول نداشته باشند.”

فارغ از انتقادات رئیس‌جمهور، اگر وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا همان‌طور که خودش گفته نمی‌تواند با سلامت مردم مصالحه کند، می‌بایست جلوی سفرهای نوروزی را می‌گرفت تا کشور وارد موج چهارم و سهمگین کرونا نشود. نمی‌شود که فقط توصیه کرد به سفر نوروزی نروید و در نهایت وقتی موج چهارم شکل گرفت، انگشت اتهام به سوی دیگران دراز کرد. نمکی به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا مسئول اصلی سفرهای نوروزی و موج چهارم کرونا در کشور است. پس او بر خلاف اظهارات‌اش، با سلامت مردم مصالحه کرده است.

نمکی در جای دیگر می‌گوید من سیاست‌باز نیستم. در پاسخ باید گفت وزیر بهداشت اگر سیاست‌باز نبود، با لفاظی‌های غیرواقع‌بینانه مبنی بر این‌که مدیریت ایران در مبارزه با کرونا در جهان بی‌نظیر است و قس علیهذا و همچنین زاویه گرفتن با دولت، برای مخالفان سیاسی روحانی خوش‌رقصی نمی‌کرد به طوری که در حال حاضر تنها مخالفان سیاسی دولت، حامی اول و آخر وی هستند تا آن‌جا که آیت‌الله علم‌الهدی از بارزترین مظاهر مخالف دولت نیز مدیریت کرونا در ایران را بهترین مدیریت در جهان می‌داند. این درحالی است که مردم به دلیل سوء‌مدیریت کرونا در ایران در تب کرونا می‌سوزند و به راحتی جان می‌دهند.

پرواضح است نمکی با سیاست‌بازی می‌خواهد جایگاهی در دولت آینده که احتمال قریب به یقین در اختیار اصولگرایان است، به دست بیاورد.

وزیر بهداشت همچنین گفته است “از روزی می‌ترسم که مردم ما را قبول نداشته باشند.” با بررسی آماری دقیق می‌توان نشان داد مردم مدت‌هاست عملکرد نمکی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با کرونا و تشکیلات وی را هرگز قبول نداشته و مسئول وضعیت آشفته و اسفناک کنونی را شخص وزیر بهداشت می‌دانند.